Hur blir man medlem i Föreningen AMPRNet Sverige

Medlemskap är öppet för alla amatörradioklubbar och FRO-avdelningar som stöder föreningens ändamål som det beskrivs i stadgarna och är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som medlemskapet innebär.

Medlemsskap erhålles genom att betala in årsavgiften, för närvarande 350 SEK, till föreningens bankgirokonto 5126-9884 med angivade av organisationens och representantens signaler. Representanten skall vara licensierad radioamatör.

Medlemsregister