Styrelsen i AMPRNet Sverige tog 2021-09-29, efter remissrundan och diskussioner med Sunet, beslut om en ny nummerplan som beskriver hur adresser ur vårt nya prefix 44.5.0.0/16 ska fördelas mellan Sunets accesspunkter i landet, en uppdatering av regelverket och delegationsavtalet samt en praktisk handledning med råd och tips om vad man bör tänka på vid omnumreringen (pekare till dessa dokument finns här)


Beslutet om nummerplanen gör det möjligt för Sunet att förbereda routing av de olika adressrymderna till rätt accesspunkt. Detta beräknas ta ungefär en vecka.

Innan du som medlem kan börja omnumreringen måste dock också en ny delegation beslutas. För att kunna utföra det sparbeting som adressägaren ARDC har ålagt oss måste de nya delegationerna vara behovsbaserade. Vi behöver därför en ansökan med en ifylld delegationsmall och en kort beskrivning av behov för eget bruk i termer av subnät och vart dessa ska routas i det regionala nätet. Vid Sunet-accesspunkter där det finns mer än en medlem och en regional koordinator måste samordning ske innan en ansökan skickas till styrelsen.

Styrelsen svarar gärna på frågor om sådana finns. Vi planerar också ett öppet hus via Zoom onsdagen den 20 oktober 18:00-19:30 där omnumreringsfrågor (och andra frågor) kan diskuteras.

Här är länken till kvällens Zoom-möte: Join our Cloud HD Video Meeting (Mötet har varit)