vid SK0TM Operatörsmöte. Ladda hem här

Länsstyrelsen i Skåne Län gör en kartläggning av frivillig organisationer som kan bidra till samhällsskydd och beredskap. Amatörradiorörelsen har kontaktats via SSA DL7. Föreningen AMPRNet Sverige har formulerat ett svar på uppropet som Håkan/SM7FLD överlämnat till, och diskuterat med, DL7.

Kallelse med agenda och beslutsunderlag, bland annat om stadgeändring som kräver 2/3 majoritet. Syftet med stadgeändringen är att uppdatera ändamålsparagrafen och att öppna upp för medlemskap för alla organisationer och individer som stöder föreningens ändamål.

En av huvudpunkterna på årsmötet är förslaget till förändring av stadgarna. Förslaget innebär främst en uppdatering av ändamålsparagrafen och en breddning av medlemskapet.

Föreningen AMPRNet Sverige arrangerar ett informations-/diskussionsmöte vid SK4EA i Lindesberg i samband med SSA-årsmöteshelgen.