Du som är intresserad av att engagera dig i teknikutveckling i anslutning till AMPRNet är varmt välkommen. Kontakta någon i styrelsen för att diskutera hur ditt personliga intresse bäst kan tas till vara.

Det finns också plats för nya projektförslag av allmänt intresse för medlemsorganisationerna. Enligt verksamhetsplanen skall utbildnings- och projektverksamheten i första hand bedrivas i samarbete med medlemsorganisationerna inom områden som stärker radioamatörers förmåga att bygga och driva IP-nät samt att utveckla tjänster och tillämpningar med anknytning till amatörradioverksamhet, samhällsskydd och beredskap. 

Föreningens bidrag ska i första hand vara stödjande, till exempel att finna kompetens eller att hjälpa till med ansökan om ekonomiska resurser från intresserade sponsorer för att genomföra projekt.  Förslag/önskemål om nya projekt kan skickas till styrelsen

<Åter>

AMPRNet Sverige är en frivilligorganisation, en ideell förening inriktad på samhällsskydd och beredskap med tillgång till en del unika resurser som gör det möjligt att bygga och driva en del av Internet, som Internetoperatör.

Vår ambition är att erbjuda Internettjänster, och om möjligt Internetaccess, när andra alternativ saknas,  i syfte att stärka samhället vid naturkatastrofer eller andra extraordinära situationer.  Ideellt och strikt icke-kommersiellt. Konkurrerar inte med någon. En sista utväg om man så vill.

Vilken av våra målgrupper tillhör du?

  • En organisation med beredskapsansvar som kan behöva en extra livlina när alternativ saknas?
  • Har du tillgång till reservinfrastruktur som du kan låna ut tills du behöver den själv, exempelvis antennplatser, reservfiber, kommunikationsutrustning eller servrar, så att vi kan nå ut längre?
  • Är du medlem i en organisation som kan vara med och bygga och driva en AMPRNet-nod, exempelvis en amatörradioförening eller FRO-avdelning?
  • Är du en teknikintresserad person med specialkompetens om kommunikationslänkar, reservkraftförsörjning , IP-nät, programvarusystem, säkerhet, verktyg för drift och underhåll eller tillämpningsutveckling?
  • Tillhör du en prepparintresserad allmänhet?

 Välj alternativ ovan till höger och läs mer. 

 

Om du inte har lyckats identifiera dig med någon av våra andra målgrupper, ber vi dig att skicka oss ett ebrev där du beskriver vad du skulle vilja veta så tar vi en dialog.

<Åter>

Vi har kontakt med några preppargrupper på olika håll i landet som undrar hur de kan förbereda sig för situationer där Internet gär ner. Våra råd handlar dels om hur man kan bunkra information, dels om vad man kan göra med privatradio och hur man kan ansluta sig till en AMPRNetnod.

<Åter>

Vi på AMPRNet är särskilt intresserade av att etablera samarbete med organisationer som har tillgång till antennplatser, reservfiber i  optiska kablar, lediga  våglängder i passiva CWDM-multiplexorer eller DWDM-utrustningar, VLAN i aktiva nät, nätverksutrustning, serverutrustning, etc.

Vi är intreserade av att låna sådana infrastrukturresurser, tills den behövs för andra ändamål, för att kunna bygga ut vår reservinfrastruktur.

Vi är beredda att diskutera vad vi kan ge i gengäld, förutom tillgång till vårt nät i krissituationer.

<Åter>