Föreningen AMPRNet Sverige arrangerar ett informations-/diskussionsmöte vid SK4EA i Lindesberg i samband med SSA-årsmöteshelgen.

Målet är att diskutera amatörradiorörelsens möjligheter att, utöver röstkommunikation, hjälpa till med nödsamband om Internet inte är tillgängligt, tex för att tillandahålla robusta repeaternätverk, få fram kartmaterial, instruktioner, kontaktlistor, med mera, och att tillhandahålla interaktiva IT-tjänster som underlättar för inblandade beredskapsorganisationer att samverka.
Diskussionsmötet äger rum i skolsalen B14 klockan 12.00-13.00. Inledande presentation.