Kalender

Årsmöte
Onsdag, 11 Mars 2020,  6:30 -  7:30
Träffar : 86
Kontakt 

Tid: Onsdag 2020-03-11 18:30-19:30
Plats:Telemöte genom SUNETs Telemötestjänst Zoom

Enligt paragraf 5 i föreningens stadgar skall årsmötet avhållas före utgången av april månad med föreskriven dagordning. 

Kallelse skall ske senast tre veckor i förväg.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före mötet

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2020 skall arrangeras som ett telemöte för att genomföra stadgade val.

Medlemmar som inte kan finna en representant som kan delta i årsmötet ombedes överväga att förse en annan medlem med en fullmakt.
Kallelsen skickas ut till registrerade medlemsrepresentanter med begäran om mottagningsbekräftelse och indikation av deltagande i telemötet.

Plats