Status per 2019-01-14
IP-adress-kolumnen anger parametern x i 44.140.x.0/24 och 10.x.0.0/24 (dec) samt 2001:6b0:4b:x00::/56 (hex)

 

Nr
Organisation
Adm/Teknisk kontakt
Region
Inträdessår
ipv4/ipv6
Gateway
1
SK0UX
SM0SHG
AB
2016
44/2c dn-tm
2
SK6AW
SM6NZB/SM6YOU
O
2016
201/c9 sk6ab
3
SK5BN
SA5BKE
E
2016
163/a3 sunet-liu / tunnel kth
4
SK3BG
SM3LDP/SM3EFS
Y
2016
96/60 sunet-miun
4
SI9AM
SM3LDP/SM3EFS
Y
2016
102/66 tunnel sk3bg
6
SK4BW
SM4UXQ/SM4UZM
W
2016
128/80 sunet-du
7
SK0TM
SM0UGV/SM0IFP
AB
2016
47/2f sunet-tug
8
SK2AU
SM2PDT/SM2ICO
AC
2016
 -- sunet-ltu
9
SK0AR
SM0MPE/SM0EPX
AB
2016
 -- sk0bu
10
SK2GJ
SM3HMF/SM2RAT
BD
2016
72/48 sunet
11
SK3JR
SM3EQF
Z
2016
104/68 sunet-miun
12
SK0QO
SM0IFP
AB
2016
10/0a bb-lm-sk0bu
13
SK0MT
SM0MPV/SM0VWM
AB
2016
13/0d sk0bu
14
SL0ZS
/SM0IFP
AB
2016
9/09 lm-sk0bu
15
SK2HG
/SM2OAN
BD
2016
64/40 sunet-kalix
17
SK5LW
/SM5OXV
D
2017
152/98  -
18
SK3GA
/SA3BPE
X
2017
112/70 tunnel kth
19
SK4AO
/SM4KUH
W
2017
129/81 sk4bw
20
FRO Gästrikland
SM3IIE
X
2017
113/71 sunet-hig
21
SK3GK
SM3CLA/SA3ARQ
X
2017
114/72 sl3zzw
22 SK7BQ SM7FLD L 2017 240/f0 tunnel kth
23
SK6BA
SM6TZL
O
2017
207/cf tunnel kth
25
SK0BU
SA0CAD/SA0BXI
AB
2017
12/0c kth-sunet-tug
26
SK2AT SM2OAE/SA2RJO
AC
2017
 180/50

Sunet umu

27
SK6LK
SM6EAT/SA6BPC
O
2018
206/ce sunet his
28
SK6AB
SA6CCS/SA6BBC
O
2018
200/c8 sunet cth
29 SL1ZXK SM1Z I 2017 -- --
30
SK0NN
SM0TVW/SA0YIX
AB
2018
8/08  sk0bu
31
SK6AG
SA6BXH/SM6DAS
O
2018
202/ca sk6ab
32
SL3ZV
SA3AAG
Z
2019
- sk3jr
33 SL5ZZV SM5YLG E 2019 162/a2 sk5bn
34 SK5UM SM5TAH D 2019 153/99 --
35 SK4BX SM4WWG T 2019 -- --
36 SK0MM SM0JLZ/SA0BXI AB 2019 46/2e sk0tm
37 SL7ZZG  SM7OYE M 2019  237/ed  
38 SK0BO SM0YOS/SA0PMA AB 2019 14/0e ---

Individuella medlemmar

Nr
   Signal  
Region
    Inträdessår 
1
SM6LNJ
P
2019
2 SM7FLD L 2019
3 SA0BXI AB 2019
4 SM5RVH E 2019
5 SA0MTH AB 2019
6 SA0CAD AB 2019
7 SM7OYE M 2019

Vilande eller före detta medlemmar

Nr
Organisation
Adm/Teknisk kontakt
Region
Inträdessår
ipv4/ipv6
Gateway
5
SL3ZZW
SM3IIE
X
2016
113/71 HiG
16
SK0WE
SA0BXI
AB
2016
7/07 kth-sunet-tug
24
SK0RYG
SM0SHG
AB
2017
45/2d sk0ux