Medlemsregister

Status per 2019-01-14
IP-adress-kolumnen anger parametern x i 44.140.x.0/24 och 10.x.0.0/24 (dec) samt 2001:6b0:4b:x00::/56
(hex)
Nr Organisation Adm/Teknisk kontakt Region Inträdessår ipv4/ipv6 Gateway
1 SK0UX SM0SHG AB 2016 44/2c dn-tm
2 SK6AW SM6NZB/SM6YOU O 2016 201/c9 sk6ab
3 SK5BN SA5BKE E 2016 163/a3 tunnel kth
4 SK3BG SM3LDP/SM3EFS Y 2016 96/60 sunet-miun
4 SI9AM SM3LDP/SM3EFS Y 2016 102/66 tunnel sk3bg
6 SK4BW SM4WOA W 2016 128/80 sunet-du
7 SK0TM SM0UGV/SM0IFP AB 2016 47/2f sunet-tug
8 SK2AU SM3PDT AC 2016 sunet-ltu
9 SK0AR SM0MPE/SM0EPX AB 2016 sk0bu
10 SK2GJ SM3HMF/SM2RAT BD 2016 72/48 sunet
11 SK3JR SM3EQF Z 2016 104/68 sunet-miun
12 SK0QO SM0IFP AB 2016 10/0a bb-lm-sk0bu
13 SK0MT SM0MPV/ AB 2016 13/0d sk0bu
14 SL0ZS /SM0IFP AB 2016 9/09 lm-sk0bu
15 SK2HG /SM2OAN BD 2016 64/40 sunet-kalix
17 SK5LW /SM5OXV D 2017 152/98
18 SK3GA /SA3BPE X 2017 112/70 tunnel kth
19 SK4AO /SM4KUH W 2017 129/81 sk4bw
20 FRO Gästrikland SM3IIE X 2017 113/71 sunet-hig
21 SK3GK SM3CLA/SA3ARQ X 2017 114/72 sl3zzw
23 SK6BA SM6TZL O 2017 207/cf tunnel kth
25 SK0BU SA0CAD/SA0BXI AB 2017 12/0c kth-sunet-tug
26 SK2AT SM2WLS/SA2BLV/SA2BRJ AC 2017 tunnel kth
27 SK6LK SM6EAT/SA6BPC O 2018 206/ce sunet his
28 SK6AB SA6CCS/SA6BBC O 2018 200/c8 sunet cth
29 SK0NN SM0TVW/SA0YIX AB 2018 8/08
30 SK6AG SA6BXH/SM6DAS O 2018 202/ca sk6ab
31 SL3ZV SA3AAG Z 2019 tbd sk3jr
32 SL5ZZV SM5YLG E 2019 162/a2 sk3bn


Vilande eller före detta medlemmar
Nr Organisation Adm/Teknisk kontakt Region Inträdessår ipv4/ipv6 Gateway
5 SL3ZZW SM3IIE X 2016 113/71 HiG
16 SK0WE SA0BXI AB 2016 7/07 kth-sunet-tug
22 SK7BQ SM7FLD L 2017 240/f0 tunnel kth
24 SK0RYG SM0SHG AB 2017 45/2d sk0ux
https://www.amprnet.se/medlemmar.html
1 av 1 2019-03-05 12:09