Föreningen AMPRnet Sverige


Valberedningens förslag 2019


Valberedningen föreslår följande kandidater till de
poster som ska väljas på årsmötet 2019:


Ordförande (2019): Björn Pehrson, SA0BXI
(omval)
Ledamot 3 (2019-2020):Mikael Styrefors, SM2OAN
(omval)
Ledamot 4 (2019-2020):Jan-Olof Nilsson, SM0IFP
(omval)
Suppleant 2 (2019-2020): Urban Ohlsson,
SM5OXV (omval)
Revisorsuppl. (2019-2020): Robert Hellberg, SM5RVH (nyval)


Valberedningen
Dan Jernheden, SM6TZL
Michael Grimsland, SM0EPX