Namn och signal:E-sektionens Teletekniska Avd ETA Chalmers, SK6AB

Beskriv din anslutning till AMPRNet: Anslutningspunkt till SUNET för SK6AG, SK6AW, SK6ABs medlemmar , SM6KNE

Ansluten utrustning:
Utrusning ägd av SK6AB kopplad till Amprnet är 1st Mikrotik Hex S
Utrusning på samma QTH ej ägt av SK6AB: 1st router, 2st PtP länkar
(Ägs av SK6AW och SK6AG)
Planer för kommande period: Inga planerade expantioner