Föreningen AMPRNet Sverige är organiserad i regioner motsvarande beredskaps-Sverige

Varje region har en koordinator.

Om regionerna fro karta liten