Namn och signal: Stefan Helander SM0RGM
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Jag har idag ingen personlig anslutning till AMPRNet
Ansluten utrustning: Ingen
Planer för kommande period: Jag ser inte några möjligheter för mig personligen att ansluta till AMPRNet under nästa år