Namn och signal: Guy Stenman SM0GZD
Beskriv din anslutning till AMPRNet: inget just nu
Ansluten utrustning: Inget
Planer för kommande period: Inget just nu