Namn och signal: Göran Dalin, SM0XIA
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Endast via arbetet.
Ansluten utrustning: -
Planer för kommande period: -