Region M (SK7DX/SA7AUV)


Med tanke på att vi under ett par år hållit ganska hög takt på verksamheten i region M har det gågna året varit lite
lugnare, vilket har gjort att vi har kunnat dra upp lite idéer för framtida bruk.


Det stora vi har genomfört under 2018 är en fullständig IPv6 implementation i hela vårt backbone samt länkar och ut till
respektive nodnätverk. Implementationen föregicks av ett antal extensiva tester och proof-of-concept i vårt transmissionsnät.

I övrigt håller vi just nu på med en liten praktisk mobil nod (byggt runt Raspberry Pi) som ett fältmässigt komplement till
befintlig infrastruktur där vi skickar IP över AX.25 med 1200/9600 baud. Som brukligt är det en hel del egenutvecklad
mjukvara som ligger bakom vissa funktioner, men vi får lov att återkomma med en närmare presentation av projektet
vad tiden lider.