Namn och signal: Jörgen Overgaard, SM4WWG
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Har ingen än
Ansluten utrustning: Ingen ännu
Planer för kommande period: Att verkligen komma till skott så att T-län får igång AMPRnet och en anslutning mot Universitetet.