Namn och signal: SK3BG / LennartSM3EFS
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Direkt 5G Länk till MIUN / Sunet till SK3BG klubbstation
Ansluten utrustning:
- SK3BG klubbstation, Flexradio med tillhörande antennväxel och rotorstyrning,
- 5G Länk till Repeater Qth Södra Berget SK3RFG 2m SvxLink, 80MHZ repeater
- 5G Länk till Repeater Qth Klissberget SK3RFG DMR, FRO DMR, 80MHZ repeater
- 5G Länk till RepeaterQth Nolbykullen SK3RFG DMR, SvxLink Diversitet Rx, 80MHZ repeater
- 5G Länk till Sambands Lokal Forsa 80 Mhz sambandsutrustning