Statusrapport Sunet-anslutning AMPRNet Z

Under 2018 och fram till 2019-03 har vi byggt radiolänknät för AMPRNet Z mellan Mittuniversitetet – SK3JR repeaterplats Brattåsen - till FRO klubblokal samt vidare till FRO repeaterplats.

Vi har haft access till internet via Miun i avvaktan på Sunet länk med våra tilldelade adresser.

 Vårt nät https://amprnet.se/index.php/organisation/anslutna-klubbar

Under januari avvaktade vi inkoppling av länken som delas i Sundsvall med AMPRnet Y. Den var inkopplad till besöksstationen SI9AM som vi inte önskade bryta så det blev en försening. På SI9AM hade man upptäkt en elstörning och bfintlig KIWIsdr användes för felsökning. Efter aktivt sökande med olika radiomottagare och spectrumanalysatorer fann man till slut en störkälla i en 10 kV kabelstolpe. Efter byte av diverse komponenter upphörde den bredbandiga störningen helt. Ett bra samarbete mellan SK3BG och Härjeåns Nät.

Under mars månad utreddes och konfigurerades länken från SUNET i Sundsvall via gemensam router med Y (SK3BG med Lennart SM3EFS) efter ett antal diskussioner med inblandade parter från SUNET och AMPRNet. Så nu i april har vi bestämt plats och port i Mittuniversitetens KK där vi skall placera vår gateway Edgerouter X SFP som just nu är under konfiguration på labbänken. Det gäller att hantera såväl nätstrategi (adressplaner) ,säkerhet samt management. Trolig inkoppling efter påsk.

På vår repeaterplats Brattåsen sätter vi nu upp datarack för att få bättre ordning på utrustningen.

 AMPRNet teamets SA3BED Micke och SM3KXO Janne funderar.

Under 2019 kommer vi sätta upp länk till repeater SK3RIA där APRS och KIWIsdr kommer placeras.

I takt med utvecklingen finns planer att upprätt mobil krisstöds kommunikationsutrustning som skall kunna sammanlänkas mot en AMPRNet nod. Vi har planer på att sätta en på åreskutans topp för att därifrån täcka en stor del av länet med fri sikt mer än 10 mil åt många håll till mobil radiolänk.

AMPRNet Z koordinator SM3EQF Christer