Medlemsrapport AMPRNet


Namn och signal: SL3ZV FRO Jämtland/Härjedalen

Beskriv din anslutning till AMPRNet:

FRO ansluten till AMPRNet via Radiolänk till MIUN. Switch med POE driver radiolänken. Repeterplats även ansluten via radiolänk
Ansluten utrustning: Radiostation HF på FRO ansluten via RCForb klient. FRO DMR repeater
Planer för kommande period: Anslutning av fler repeatrar på annan plats, uppsättning väntar till nästa vår.