Namn och signal: SK3EX Mountain Radio Explorers
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Radiolänk installerad och uppkopplad till AMPRNet. Driftstt sedan oktober. 2023. Lokal switch och WIFI AP i lokalen.
Ansluten utrustning: Väntar på anslutning av ICOM MP1000 radio. Radio och HF antenn klar.
Planer för kommande period: Remote styrning av radio.