Vi gjorde omläggningen av adresser i mars 2022 och har nu 44.5.19.0/24 Detta nät är segmenterat i flera subnät pga vår uppbyggnad med två radiolänkar enligt:

SUNET Rymdhuset <-> SK2RFR,SK2RGJ Kiirunavaara <-> Klubbstugan SK2GJ.

Genom att ha individuella subnät för både länkarna och stationerna undviks att paket ekar över radiolänkarna. Hårdvaran byttes för detta ändamål till en Edgerouter även på repeaterstationen respektive i klubbstugan ( i Rymdhuset finns en sådan sedan tidigare). Börje Josefsson på SUNET i Kalix assisterade med konfigurationen.

Tjänster som körs via AMPRnet inkluderar DMR-repeater SK2RGJ, VoIP-länkning av analoga repeatern SK2RFR till repeaternät, OpenWebRx SDR-mottagare, ADS-B mottagare, APRS och lokalt NATat nät på SK2GJ.

Hälsningar

Carl-Fredrik Enell SM2YHP