Namn och signal: Peter Sundberg, SM2CEW
Beskriv din anslutning till AMPRNet: Anslutning via 5 GHz radiolänk till mast på Sinksundsberget i Luleå. Avstånd ca 1 kilometer.

Ansluten utrustning: För närvarande finns en kortvågsmottagare modell Kiwi ansluten mot nätverket. Den kan användas som diversitetsmottagare vid samband.

Planer för kommande period: Förbättra antennen till mottagaren samt göra mottagarutrustningen möjlig att återstarta på distans vid behov.