Namn och signal: Flens Radio Amatörer SK5UM
Beskriv din anslutning till AMPRNet: NA
Ansluten utrustning: NA
Planer för kommande period: Anslutning till AMPRnet