Sedan juni är nu AMPRnet i Östergötland direktanslutet till Sunet i Linköping. Utrustningen består av en Cisco-switch som har fiberanslutningen. Denna i sin tur lämnar över via koppar till en Edgerouter som kör BGP mot Sunet och OSPF mot resten av nätet. Just nu används wireguard med länkar till två andra punkter i nätet, men planer finns att ansluta direkt till Norrköping. Se nedan bild:

 

 amprnet liu