Med ett AMPR-id får du åtkomst till de tjänster som AMPRNet Sverige tillhandahåller. Åtkomsten till dessa tjänster är beroende på din överenskommelse med systemansvarig. Normalt får du åtkomst med enkel inloggning (SSO) till tjänster som SvxPortalen. Du måste dock först ansöka om åtkomst. Det tillkommer flera tjänster efterhand, bl.a. AMPRoam.