Grundidén med fickservern är att den i normalläget kontinuerligt uppdaterar en lokal kopia av den information som behövs när Internet försvinner och den tvingas övergå i frånkopplad drift. 

Vilken information som ska lagras beror på de scenarier den ska förberedas för. Kanske väderrapporter, kartor, kontaktlistor, blanketter av olika slag. Kanske också specifika tillämpningar som stöder informationsdelning och samarbete mellan de beredskapsgrupper den ska stödja.

I frånkopplad drift görs informationen tillgänglig via wifi-uppkoppling, exempelvis mot användarnas mobiltelefoner eller laptops.

Testscenarier som har diskuterats

 • Evakueringssituation pga av industribrand. Fickservern i stabsbil med mobilnätsupplänk
 • Eftersök av person i skog utan Internetkontakt. Kartor mm nedladdade.
 • Lidingöloppet
 • Skogsbränder, insats under längre tid så att Internet till skogen kan hinna upprättas.
 • Kravspecifikation

  Stöd ska finnas för:

  Användartjänster

  För användare anslutna via mobiltelefon eller surfplatta
 • Webbplats (http(s)) med SSO autentisering och auktorisering
 • Chat-baserat ärendehanteringssystem med flera chatgrupper.
 • Databasapplikation för registrering av evakuerade i en evakueringssituationer.
 • Ned/uppladdning och editering av dokument
 • Access till kartor
 • Inloggning (ssh)
 • Korrekt tid och plats
 • Access till eventuella sensordata

  Systemtjänster

 • Namnuppslagning (DNS)
 • Tid och position via GPS (NTP)
 • Adresstilldelning på förfrågan från användare (DHCP)

  Kommunikationsarkitektur

 • Länknivå: Ethernet (IEEE 802.3) över fiber (SFP FE/USB2 eller GE/USB3) och koppar (RJ45), wifi (802.11bgn), Lorawan, WSN (802.15.4), GSM/GPRS-PPP, AX25/VHF eller UHF/KISS, ARDOP/AX.25/HF DTN
 • Nätnivå: IPv4, IPv6
 • Routing: quagga/frr, Mesh (oslr), Mobile IPv4 IETF RFC 5944, 4721, Mobile IPv6 RFC 6275
 • Transportnivå: tcp, udp
 • Applikationsnivå: http(s), ssh, chat (xmpp/openfire?/ejabberd?)

  Systemdesign och implementering

  Maskinvara

 • Raspberry Pi 3B+
 • GPS-mottagare till stratum-1 ntp-server.
 • WSN Sänknod
 • Nätverksadaptrar: usb2/3-sfp/rj45-fe/ge, wifi, gsm/gprs, 802.15.4

  Programvara

 • Raspbian Stretch Lite
 • Update, upgrade, install
  • sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get install emacs nmap locate hostapd isc-dhcp-server dnsutils, apache2
 • Konfigurationsfiler
  • Nätverksadaptrar
   • /etc/network/interfaces
   • /etc/hostapd/hostapd.conf
  • dhcp
   • /etc/default/isc-dhcp-server
   • /etc/dhcp/dhcpd.conf
  • DNS
   • /etc/bind9/named.conf.local
   • /etc/bind9/db.amprnet.se
   • /etc/bind9/db.frgnorr.se
   • /etc/bind9/db.44.140.6
  • NTP

  Referenser

 • David Taylor, Building a Raspberry-Pi Stratum-1 NTP Server
 • Gary E. Miller, Eric S. Raymond, GPSD Time Service HOWTO
 • PiGate
 • Draws workstation