1. AMPR Identity Provider-tjänst

Målet, att göra det möjligt att använda den databas över licensierade svenska radioamatörer som SSA driver till att autentisera och individuellt auktorisera radioamatörer att få access till specifika tjänster, har nåtts. En särskild AMPR Identity Provider-tjänst har satts upp med adressen idp.amprid.se. Den första tjänsten, som planeras göras tillgänglig via login-knappen på hemsidan www.amprnet.se för dem som finns i registret, är att logga in för att ange/byta lösenord och underhålla personuppgifter såsom adress, telefonnummer, etc. Exempel ytterligare tjänster under utveckling är:

  • AMPRoam, en eduroam-klon som ger Internetaccess inom AMPRnet åstadkommes genom att medlemmarna i AMPRnet Sverige sätter upp accesspunkter anslutna till AMPRnet med SSID amproam, exempelvis i sina egna lokaler och använder SSA-databasen för accesskontroll.
  • Access till fjärrstyrda utrustningar, tex kortvågsstationer ägda av andra amatörer.
  • Access till UHF/VHF-repeatrar för underhåll
  • Lagring av specifika dokument och datamängder, som endera är konfidentiella eller där dokumentägaren vill veta vem som fått access till dem.
  • Access till ett tjattbaserat ärendehanteringssystem för samarbete mellan beredskapsorganisationer (TMS).