Du som är intresserad av att engagera dig i teknikutveckling i anslutning till AMPRNet är varmt välkommen. Kontakta någon i styrelsen för att diskutera hur ditt personliga intresse bäst kan tas till vara. Det finns också plats för nya projektförslag av allmänt intresse för medlemsorganisationerna. Enligt verksamhetsplanen skall utbildnings- och projektverksamheten i första hand bedrivas i samarbete med medlemsorganisationerna inom områden som stärker radioamatörers förmåga att bygga och driva IP-nät samt att utveckla tjänster och tillämpningar med anknytning till amatörradioverksamhet, samhällsskydd och beredskap. Föreningens bidrag ska i första hand vara stödjande, till exempel att finna kompetens eller att hjälpa till med ansökan om ekonomiska resurser från intresserade sponsorer för att genomföra projekt.  Förslag/önskemål om nya projekt kan skickas till styrelsen

Behovsanalys

Det unika bidrag som AMPRNet kan ge är IP-baserade tjänster.

Vilka behov finns det av sådana tjänster i extraordinära situationer?

Den mest efterfrågade tjänsten i sådana situationer är enligt beredskapsorganisationerna röstkommunikation, att kunna prata med varandra. I AMPRNet-termer betyder det VoIP, Voice over IP. Den tekniken är välutvecklad och har använts länge  i radioamatörsamhället för att koppla ihop repeatrar i globala repeaternät, tex de leverantörsoberoende Echolink och IRPL förutom flera leverantörsspecifika varianter. Robusta repeaternät som är tillgängliga när de kommersiella IP-näten sviktar är därför den högst prioriterade tjänsten som AMPRNet kan bidra till. Ett sådant utvecklingsprojekt bedrivs i nära samarbete med SSAs repeatersamordnare och repeateransvariga på radioamatörföreningar och FRO-avdelningar..

När man väl kan prata med varandra, finns det ett brett spektrum av andra IP-baserade IT-tjänster som kan ge ovärderliga bidrag, exempelvis att få fram kartor, kontaktlistor, samarbetsverktyg mellan olika beredskapsorganisationer, etc. Ett  av de pågående projekten, fickservern, är tillkommet för att åskådliggöra vad som är möjligt som diskussion för kravspecifikationer för andra projekt.