Registrera dig i AMPRid, vår autentiseringstjänst för licensierade radioamatörer

 

Vad innebär det att registrera sig?

Genom att registrera dig får du åtkomst till de tjänster som använder AMPRid för autentisering av dig som licensierad radioamatör och eventuella ytterligare behörigheter som en viss tjänst kan kräva, t.ex. grupptillhörighet, accessrättigheter, etc.

Användarvillkor för autentiseringstjänsten

Du måste vid registreringen ange ett säkert lösenord. Detta lösenord är strikt personligt och det får inte i något som helst sammanhang röjas för tredjepart. För att registrera dig behöver du godkänna villkoren. Vi behöver även en kopia i PDF-format av ditt amatörradiotillstånd. Efter registreringen följer det en manuell granskning. När den är godkänd får du ett mejl på mejladressen du angett vid registreringen.

Anledning och syfte

I tjänsten AMPRid lagrar vi dina registrerade uppgifter. Genom att godkänna villkoren anses du ha gett ditt medgivande till att AMPRNet Sverige behandlar och lagrar dina personuppgifter med syfte att ge åtkomst till flera av de system och funktioner som AMPRNet Sverige tillhandahåller. Utöver ovan omnämnda användning kommer AMPRNet Sverige inte tillåta annan användning av uppgifterna som att försälja, överlåta eller på annat sätt ge 3:e part tillgång till dessa. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande och därmed upphör din möjlighet att använda tjänsten eller tjänsterna som är kopplade till AMPRid. Om din amatörradiotillstånd sägs upp, återkallas eller på annat sätt blir ogiltigt, upphör din rättighet att använda AMPRid. Lagrade uppgifter som återkallas eller upphör att gälla kommer att raderas på ett systematiskt sätt i våra system.

V