Hur blir man medlem i Föreningen AMPRNet Sverige?

Medlemskap är öppet för organisationer och enskilda personer verksamma i Sverige som vill stödja föreningens ändamål som det beskrivs i stadgarna och är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som medlemskapet innebär.

Medlemsskap erhålles genom att betala in årsavgiften, för 2023 satt till 200 SEK, till föreningens bankgirokonto 5126-9884.
Ange "Ny medlem" eller "Återinträde" t ex samt "e-post" så blir det lättare för kassör/registerhållare att se till att ni kommer med i medlemslistan och få påminnelse inför nästa år.

Medlemsregister