– Vad är AMPRNet?

AMPRNet Sverige är:

En oberoende, icke-kommersiell del av Internet i samhällets tjänst, driven av frivilligkrafterIntrobild

AMPRnet i Sverige är namnet på en ipv4-adressrymd (44.140.0.0/16). Den utgör den svenska delen av AMPR som reserverades i Internetutvecklingens barndom för radioamatörverksamhet och förvaltas av en ideell organisation i USA med namnet Amateur Radio Data Communication (ARDC).

AMPR, dvs adressrymden 44.0.0.0/8, hade fram till 2013 en enda kopplingspunkt till Internet, utannonserat från universitetet UCSD. Sedan maj 2013 annonseras adressrymden ut lokalt i Sverige från forskningsnätet SSVL (AS8973) vid KTH via SUNET, det svenska universitetsnätet, till Internet.

AMPRNet Sverige förfogar också över en ipv6-delegation från SUNET (2001:6b0:4b::/48).

Samarbetet mellan radioamatörerna, deras organisationer och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta i beredskapssammanhang.

Amatörradioklubbar erbjuds att ansluta samhällsnyttiga amatörradioresurser till Internet, direkt via SUNETs anslutningspunkter i hela landet (karta), eller via någon av de anslutna institutionerna. Exempel på sådana resurser är analoga och digitala repeaters, fjärrstyrda radiostationer, sensornätverk, radiofyrar av olika slag,mm.

Uppbyggnaden av AMPRnet Sverige pågår regionsvis. Inledningsvis användes de åtta amatörradiodistrikt som Sverige är indelat i. Sedan början av 2015 tillämpas en finare distriktsindelning, dels för att bättre anpassa verksamheten till beredskapssverige, dels för att minska belastningen på distriktskoordinatörerna och få fler personer inblandade i uppbyggnaden.

Den ideella föreningen AMPRnet Sverige bildades för att förvalta, koordinera och stimulera användningen av adressrymden.

Vill du delta eller följa hur arbetet framskrider kan du anmäla dig till vårt forum.

Här finns en  broschyr och en presentation.

Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-gateways upprättas, i första hand vid högskoleorterna. Detta betyder också att den information som fanns i DNS-databasen innan omstarten är obsolet. En backup-kopia av den gamla databasen, per 2014-02-17, finns tillgänglig som ett historiskt dokument och alla som har något att bidra med till historieskrivningen av pionjärfasen inbjudes att göra så.

Vi abonnerar på domännamnet amprnet.se och har subdomänen se.ampr.org delegerad till oss av ARDC. Baklängesuppslagningen för IPv4-rymden 44.140.0.0/16 har delegerats till oss av ARDC och fö IPv6-rymden 2001:6b0:4b::/48 av SUNET. Baklängesuppslagningen ska alltid referera åtminstone till domännamnen se.ampr.org och kan också referera till domänen amprnet.se eller subdomäner av dessa.
Ansvaret för namnserverfunktionen kan delegeras tillsammans med adressrymden till lokala medlemsorganisatoioner för att öka chansen att den fungerar även om delar av nätet isoleras. Detaljer finns här