– Vad är AMPRNet?

AMPRNet Sverige är:

En oberoende, icke-kommersiell del av Internet i samhällets tjänst, driven av frivilligkrafterIntrobild

Föreningen AMPRnet Sveriges medlemmar är Amatörradioföreningar och FRO-enheter. Föreningen förfogar över resurser som gör det möjligt för medlemmarna att bygga och operera ett segment av Internet.  Resurserna omfattar adressrymder (IPv4 och IPv6), antennplatser,utrustning,  apparatutrymmen och en överenskommelse med Sunet, det svenska universitetsnätet, om Internettransit. AMPRNet-medlemmarna bygger regionala intranät fram till närmaste Sunet-nod. IPv4-adressrymden utgör den svenska delen av A-nätet 44.0,.0.0/8  som reserverades i Internetutvecklingens barndom för radioamatörverksamhet och förvaltas av en ideell organisation i USA med namnet Amateur Radio Data Communication (ARDC).

AMPRNet hade fram till 2013 en enda kopplingspunkt till Internet. Adressrymden utannonserades från universitetet UCSD i San Diego. Svenska noder var då hänvisade till att tunnla genom kommersiella nät för att nå Internet. Sedan maj 2013 annonseras den svenska delen ut lokalt i Sverige från AMPRNet Sverige till Internet via Sunet.

AMPRNet Sverige förfogar också över en ipv6-delegation från SUNET (2001:6b0:4b::/48).

Samarbetet mellan AMPNet Sveriges medlemmar och SUNET bygger på en diskussion om hur man kan samarbeta i beredskapssammanhang.

AMPRnet regionala intranät byggs för att kunna fungera även om Internet inte är tillgängligt, vilket kräver srskild eftertanke.  Medlemmarna erbjuder ett brett spektrum av samhällsnyttiga tjänster, direkt via SUNETs anslutningspunkter i hela landet (karta), eller via någon av de anslutna institutionerna. Exempel på sådana resurser är fjärrstyrda radiostationer, analoga och digitala repeaters för radiotelefoni, IP-telefoni och Videokonferens via egna servrar, spårning av mobila sambandsgrupper, epost via radio, sensornätverk, radiofyrar av olika slag,mm.

Uppbyggnaden av AMPRnet Sverige pågår regionsvis med samma indelning som beredskaps-Sverige

Den ideella föreningen AMPRnet Sverige bildades för att förvalta, koordinera och stimulera användningen av adressrymden. Medlemmarna i Stockholmsregionen konstiterade i november 2023 en avdelning av riksföreningen.

Vill du delta eller följa hur arbetet framskrider kan du anmäla dig till vårt forum.

Här finns en  broschyr och en presentation.

Omstarten innebär att de allokeringar som gjordes under pionjärfasen inte längre gäller. Nya allokeringar utgår från den nättopologi som uppstår när SUNET/AMPR-gateways upprättas, i första hand vid högskoleorterna. Detta betyder också att den information som fanns i DNS-databasen innan omstarten är obsolet. En backup-kopia av den gamla databasen, per 2014-02-17, finns tillgänglig som ett historiskt dokument och alla som har något att bidra med till historieskrivningen av pionjärfasen inbjudes att göra så.

Vi abonnerar på domännamnet amprnet.se och har subdomänen se.ampr.org delegerad till oss av ARDC. Baklängesuppslagningen för IPv4-rymden 44.140.0.0/16 har delegerats till oss av ARDC och fö IPv6-rymden 2001:6b0:4b::/48 av SUNET. Baklängesuppslagningen ska alltid referera åtminstone till domännamnen se.ampr.org och kan också referera till domänen amprnet.se eller subdomäner av dessa.
Ansvaret för namnserverfunktionen kan delegeras tillsammans med adressrymden till lokala medlemsorganisatoioner för att öka chansen att den fungerar även om delar av nätet isoleras. Detaljer finns här