Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

AMPRNet-AB 2020-02-02


Verksamhetsrapport 2020 AMPRNet-AB

 

Medlemmar

Anslutna klubbar är sk0ar, sk0bo, sk0bu, sk0mm, sk0mt, sk0nn, sk0qo, sk0tm, sk0ux och sl0za.
Diskusioner pågår med sk0bj, sk0en, sk0hb, sk0mg och sk0ryg som förhoppningsvis alla ansluts under 2020.
Särskilt aktiva individer har under 2019 varit sa0aml, sa0bxi, sa0pma, sm0epx, sm0ifp, sm0jlz, sm0mmo, sm0suq, sm0vwm, sm0yix, sm0yos


Adressdelegationer

Framgår av medlemslistan på sidan https://amprnet.se/index.php/bli-medlem/medlemsregister


Infrastruktur

AB-regionen har två AMPRNet/Sunet-gateways, fiberanslutna till två olika Sunetnoder i Stockholm:
AMPRNet/Sunet-gateway#1 finns på Tekniska Museet. SK0TM disponerar en mörk fiber från museets tak till NUNOC på Tulegatan. Borderroutern, (Ubiquiti EP-R6 med en sfp-port) sitter i ett apparatskåp på museets tak, rakt ovanför SK0TM-shacket. På taket finns också en solpanel som hjälper till att ladda 2st 12V/150Ah blybatterier. I sfp-porten sitter en 1GE bidi-sfp mot Sunet

- Av de resterande fem 1GE/RJ45-portarna går en till SK0TM-shacket, en till en adhoc/mesh/olsrgateway för mobila enheter riktad ut mot gärdet och tre till powerbeam (PBE)-länkar enligt nedan.


- PBE1 ingår i en länk via ett relä på DN-skrapan mot SK0UX och vidare till SK0RYG i Upplands Väsby
- PBE2 kommer att gå ut i skärgården via SK0MM på Ingarö och planeras successivt att förlängas till Stavsnäs, Södermöja, Sandhamn, Särsö.
- PBE3 går till SK0BU/Klocktornet för att möjliggöra failover mellan de två Sunetingångarna om den ena fallerar.


AMPRNet/Sunet-gateway#2 Finns på KTH Campus Valhallavägen. Borderroutern (en Mikrotik fiberbox med fem st GE sfp-portar) sitter i före detta KTHNOCs lokaler, förvaltas av SK0BU och sitter i KTHändan av en av Sunets KTH-länkar. Den har fem fiberportar (mikrotik fiberbox), varav en mot Sunet och fyra mot noder på olika KTH-campus (Klocktornet på Valhallavägen, Electrum, Flemingsberg, Södertälje)


- Fiber 1 går mot Sunets utlokaliserade router placerad vid KTH


- Fiber 2 går mot Electrum-taket i Kista har LOS till Väsjöbacken i Sollentuna och plats för satellit/Oscar100-transceiver


- Fiber 3 går till Klocktornet på Valhallavägen där det sitter PBE-länkar till SK0AR på Lidingö, SK0MT Täby, SK0NN i Johanneshov (som eventuellt snart för två nedströmsnoder på Lilla Essingen och Traneberg) , SL0ZS i LM-tornet (som planeras gå vidare till SK0QO Brandbergen och Gålö)


- Fiber 4 går till Utö och Fårösund där vi ännu inte lyckats få någon intresserad av att ansluta.

- Fiber 5 går till ett VLAN som vi disponerar i KTHs interna nät. I första hand till Flemingsberg där vi under 2020 ansluter en mast i Tumba med reläer mot SK0AR/Adelsö, SK0QO/Brandbergen,  SM0SUQ/huddinge och SK0MG i Södertälje.


Vid varje Amprnet/Sunet-gateway finns en VPN-server som vi använder som första steg för de som vill ansluta sig tills en direktlänk kommer på plats. Vi hoppas på det sättet också  få med SK0BJ, SK0EN och SK0HB  under 2020.


Utrustning

Länkutrustningarna är en blandning av 1GE fiber och radiolänkar på olika frekvenser,


- 10GHz LimeSDR/poty/fokalantenn för tal och epost via Oscar100


- 5GHz Ubiquiti Powerbeam och RocketM5 med fokalantenner 40-62 cm upp till ~20km och enstaka rundstrålande för utvärdering.


- 2.4GHz/wifi accesspunkter av olika fabrikat


- UHF/VHF repeatrar och simplexlänkar med ett brett spektrum av radior kopplade till olika repeaternätverk. Försök pågår med dataöverföring via npr-länkar med bandbredd i några steg upp till 200kHz som ger dataöveringshastigheter I området 20-126 kbps, ax25 för aprs, ardop för epost


- HF-radior, förutom för vanliga QSOn via remote, också för epost, wspr, mm


Routrarna är främst olika modeller av Edgerouter, Mikrotik och Linux/quagga/frr på olika maskinvaror


Servrarna består övervägande av ett snabbt växande antal RaspberryPi samt någon donerad avlagd traditionell vm-server.

Övrigt: Ett anpassningskort mellan radio och dator utformat som en Pi-HAT har utvecklats som “open hardware” och tillverkats i en prototypserie på 20 kort som testats av 10 testpiloter (se http://sk0mm.amprnet.se/amprnet/isaac/), bland annat för att koppla den nya repeatern SK0MM/R och några simplexlänkar till Echolink via programvaran svxlink som både repeaterlogik och echolink klient.


Routing policies

Verksamheten och experimentlustan har glädjande nog vuxit till en nivå där olika typer av samordning krävs, bland annat vad gäller routing.


AB-regionens nät är nu anslutet till Sunet via en bgp-session med lastdelning och failover mellan våra två amprnet/sunet-gateways vid KTH och TM.

För intranetrouting används OSPF, hittills både för de skarpa adressrymderna 44.140.0.0/10 och 2001;6b0:4b::/50 och för managementnätverket 10.0.0.0/10. Metoden att samordna managementnätverket genom att kombinera delegationen av det skarpa nätet 44.140.X.0/24 och motsvarande privata nät 10.X.0.0/24 har fungerat utmärkt men kräver information och samförstånd om att prioritera samordning. I något fall har ip-konflikt uppstått på grund av att metoden undantagsvis inte följts, mest av historiska skäl som iofs kan respekteras och särbehandlas.

IP-konflikten har dock lett till en diskussion om lösningar som kräver ännu mindre samordning.
Förslag som föreligger är


1. Fokusera på metoden 44.140.X.0/24 - 10.X.0.0/24 och hantera undantag när de är motiverade.


2. Undvik utannonsering av managementadresserna (10.0.0.0/10) via ospf


3. Dela upp nätet i olika ospf-areor och tillåt bara backbone-noder i area 0.0.0.0


4. Dela upp nätet med privata as-nummer som peerar via bgp.


En bred diskussion om alternativen önskas för att belysa konsekvenser av olika slag, inklusive hur möjligheterna att uppfylla målet att vid behov samarbeta om att ställa amatörradiorörelsens resurser till samhällets förfogande påverkas, om något.


Tjänster

På tjänste/tillämpningssidan finns det mesta i amatörväg representerat. De flesta mer eller mindre organiserade gemensmamma aktiviteter som pågår är inriktade på att minimera konsekvenserna av att Internet trillar bort, inklusive


- Remote HF


- Yttäckande robusta repeaternät, inklusive dynamisk allokering av voip-reflektorer om de reguljära nätverken (echolink, brandmeister, d-star,mm) blir otillgängliga, management och kraftförsörjning. Experiment med integrering av olika modulationsmetoder och nätverk för talkommunikation (https://www.pistar.uk/)


- Informationsbunkring i lokala servrar som vid behov kan göras tillgängliga i lokalnät


- aprs-tracking, bland annat SK0TM-10 (http://44.140.47.3/)


- winlink-epost, förutom hf/vhf/uhf ävern experiment med epost via Oscar100


- wspr-gateway


- sensornätverk