Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Hemsidan

Det gångna året har ur AMPRNet-perspektiv präglats av arbetet med föreningens nya hemsida. Sedan grunden till den väl var på plats, har arbetet fortskridet med finputsning och implementering av nya funktioner som exempelvis forum. Rutiner för sidans underhåll har tagits fram och är nu i drift. Dessa rutiner innebär bl.a. att säkerhetskopiering och kontroll av funktionalitet och uppdateringar av system och komponenter görs regelbundet.

Det är med stor glädje jag kan rapportera att sidan inte haft några egentliga störningar eller avbrott under året.

Regionalt

Vi kämpar fortfarande på med etablering av AMPRNet i regionen. Informationen jag höll 2017 hos FRO Kristianstad nu lett till ett förnyat intresse, sannerligen beroende på interna kontakter mellan de skånska avdelningarna FRO NO och FRO SV där den senare avdelningen har kommit längre.

Även den lokala radioklubben Kristianstads Radioamatörer har visat ett förnyat intresse vilket innebär ett återinträde i vår förening. Klubben har för avsikt att tillsammans med FRO Kristianstad arbeta för etablering av AMPRNet i regionen. Vid ett första möte där som hölls i höstas beslutades det att försöka bygga ett kontaktnät till kommun och högskola med syfte att hitta ”dörröppnare” för att komma vidare.

Undertecknad arbetar med att sprida information om vår verksamhet vid medlemsmöten hos KRA och FRO

Övrigt

I somras medverkade Björn SA0BXI och undertecknad Håkan SM7FLD vid SSA:s distrikt-7 medlemsmöte som hölls i Algutsrum på Öland. Här berättade och visade vi om AMPRNet inför ett tjugotal åhörare.

Vid tangentbordet

Håkan Svensson

Koordinator reg. L N Skåne