Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Anslutna siter:

 • Sundsvalls Radioamatörer SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk till MIUN i Sundsvall
 • SK3RFG repeater QTH Klissberget ansluten via 5GHz radiolänk från SK3BG
 • SK3BG sambansgarage FORSA ansluten via tunnel från SK3BG
 • SK3RFG repeater QTH Nolbykullen ansluten via tunnel från SK3BG
 • SI9AM besöksstation ansluten via tunnel från SK3BG

 

 Utveckling under 2019

Ny router AMPR-YZ-gateway installerad på MIUN för att routa trafiken till:

 • Y-län SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk
 • Z-län ansluten via VLAN till MIUN i Östersund

Inkopplad utrustning till AMPRnet

SK3BG klubbstation:

 • FlexRadio klubbstation som fjärrstyrs av medlemmar
 • APRS Gateway
 • EchoLink
 • PC i radioschack

Repeater QTH Klissberget:

 • DMR repeater
 • FRO DMR repeater
 • AIS mottagare
 • FlightRadar mottagare

Repeater QTH Nolbykullen:

 • DMR repeater

 

SK3BG sambansgarage FORSA:

 • RemoteRig för 80 Mhz
 • Mätutrustning

SI9AM besöksstation:

 • KiWi SDR mottagare
 • RemoteRig IC706
 • DMR HotSpot
 • PC

Planerade åtgärder 2020

SK3BG klubbstation:

 • UPS inkopplas för Router och 5GHz-länk till MIUN och Klissberget
 • Omkoppling av SK3BG till AMPR-YZ-gateway på MIUN
 • Inkoppling av lokal DNS för Y

SM3EFS Lennart, koordinator AMPRNet region Y