Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

AMPRnet i Södermanland

Medlemmar

Anslutna klubbar är sedan tidigare SK5LW i E-tuna och under 2019 fick vi även välkomna SK5UM i Flen. Ingen av dessa har under 2019 nyttjat Amprnet-adresser. I Nyköping har några medlemmar, tillhörande SK5BN, anslutning till Östergötlands Amprnet-nätsegment.


Adressdelegationer

SK5LW samt SK5UM har tilldelats nätsegment.

I Nyköping har delar av Östergötlands nätsegment 44.140.162.0/24 nyttjats.


Infrastruktur / utrusting

Anslutning från Nyköping via Norrköping (Ubiquiti-länkhopp) har under det gångna året fungerat synnerligen stabilt. I Nyköping finns flera Ubiquiti-länkhopp och funktioner som DMR-hotspots, SDR-mottagare samt remote access för transcievers har gjorts tillgängliga.

Under 2019 har flertalet beräkningar genomförts för att se över möjligheten att knyta samman, medelst radiolänk, Norrköping-Flen, Nyköping-Flen och Flen-Eskilstuna. Förutsättningar finns men praktiska prov har ännu inte genomförts.

Beräkningar och inventering av lämpliga platser har även genomförts för tänkta radiolänkförbindelser mellan Nyköping med omnejd till södra delarna av AB-län. Här har vi tyvärr mindre goda förutsättningar, de fåtal antennplatser som vi har tillgång till  har tyvärr inte radiooptisk sikt mellan varandra.

Planer för 2020

Planer för 2020 är att göra praktiska prov av ovan nämnda tänkbara förbindelser inom D-län.

Att ordna en 5 GHz-access i centrala Nyköping för mobila enheter.

Riktade rekryteringsförsök av radioklubbar/organisationer för medlemskap och nyttjare av Amprnet kommer att genomföras.

Tillsammans med E-län planerar vi flera regionala möten för att ytterligare öka aktiviteteten och planera robusthet i våra nät/tjänster.