Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Borlänge 2020-03-10

Region W (SK4BW, SK4AO/SM4UZM)

AMPRNet i region W är idag byggt kring Högskolan Dalarna i Borlänge och Falun. Anslutning till SUNET/AMPRNet finns idag i Falun vid Högskolan Dalarna. Via Högskolans eget datanät får vi anslutning till Borlänge, där radiolänk är monterad på Högskolan tak.

Det finns två ”backbone” länkar på 5 GHz. En från Högskolan i Borlänge till Nybroberget, strax utanför Borlänge. Samt en radiolänk på 5 GHz ifrån Nybroberget till Jungfruberget i Falun (SK4AO).

Ifrån Nybroberget finns möjlighet för klienter att ansluta via en 120 graders sektor antenn på 5 GHz. Vid Nybroberget finns SK4BW repeater site med repeatrar för DMR, DSTAR och C4FM/FM mode. Även en APRS digipeater. Reservkraft förekommer på radiolänkar, routrar och repeatrar.

Vid Jungfruberget i Falun finns SK4AO repeater site med repeatrar för FM och DMR/DSTAR. I skrivandets stund så förekommer driftstörningar i radiolänk hoppet ifrån Nybroberget till Jungfruberget. Reservkraft förekommer på radiolänkar, routrar och repeatrar.

De föreningar som är aktiva i nätverket är Borlänge Sändareamatörer och Falu Radioklubb. Det är medlemmar i de båda föreningarna som driftar och bygger ut nätet efter bästa förmåga.

Kommande aktiviteter är att få ordning på radiolänk mellan Falun och Borlänge. Se över reservkraft. Det finns även planer på att etablera radiolänk ifrån Högskolan i Falun till repeater site i Falun för kommande flytt av Högskolan i Borlänge.