Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Statusrapport Reg Y 2021-02-10

Anslutna siter:

 • Sundsvalls Radioamatörer SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk till MIUN i Sundsvall
 • SK3RFG repeater QTH Klissberget ansluten via 5GHz radiolänk från SK3BG
 • SK3RFG repeater QTH Södra Stadsberget ansluten via 5GHz radiolänk från SK3BG
 • SK3RFG repeater QTH Nolbykullen ansluten via 5GHz radiolänk från Södra Stadsberget
 • SK3BG sambansgarage FORSA ansluten via 5GHz radiolänk från Södra Stadsberget

 Utveckling under 2020

Ny router AMPR-YZ-gateway installerad på MIUN för att routa trafiken till:

 • Y-län SK3BG ansluten via 5GHz radiolänk
 • Z-län ansluten via VLAN till MIUN i Östersund
 • UPS inkopplad för Router och 5GHz-länk till MIUN och Klissberget

Inkopplad utrustning till AMPRnet

SK3BG klubbstation:

 • FlexRadio klubbstation som fjärrstyrs av medlemmar
 • APRS Gateway
 • EchoLink
 • PC i radioschack

Repeater QTH Klissberget:

 • DMR repeater 434MHz
 • FRO DMR repeater 158MHz
 • AIS mottagare
 • FlightRadar mottagare

Repeater QTH Nolbykullen:

 • DMR repeater 434MHz
 • 80mHz sambands-repeater
 • 400mHz sambands-repeater

Repeater QTH Södra Stadsberget

 • Hub för 5GHz radiolänkar
 • 80mHz sambands-repeater
 • 400mHz sambands-repeater
 • SK3RFG 145MHz SvxLink repeater (planerad för flytt från Alnö)

SK3BG sambansgarage FORSA:

 • Comlineför 80 Mhz
 • Mätutrustning

SI9AM ansluten via tunnel från SK3BG

 • Avvecklas under 2021 om inte SI8AM Utanede radioklubb tar över utr.


Planerade åtgärder 2021

SK3BG klubbstation:

 • Omkoppling av SK3BG till AMPR-YZ-gateway på MIUN
 • Inkoppling av lokal DNS för Y

Tyvärr har de planerade åtgärderna ej kunnat utföras 2020 pga Corona!

Vi tar nya tag 2021…

SM3EFS Lennart, koordinator AMPRNet region Y