Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

AMPRNet region AB Verksamhetsrapport 2020 2021-02-15 1(2)

AMPRNet region AB Verksamhetsrapport 2020 2021-02-15 1(2)


AMPRNet region AB Verksamhetsrapport 2020


Fast bredbandig IP-infrastruktur

Sedan tidigare finns två AMPRNet/Sunet-gateways I region AB, en vid KTH och en vid Tekniska
Museet. I KTH-grenen går länkar via SK0BU, till SK0AR (Lidingö), SK0MT (Täby), SK0NN
(Johanneshov) och SL0ZS (Telefonplan). I TM-grenen går via SK0TM länkar till SK0UX och
SK0BU. Intranetrouting sker med OSPF och anslutningarna till SUNET via BGP. Med manuell
lastdelning men automatisk failover om den ena grenen fallerar. Vid båda AMPRNet/SUNETgateways
finns en VPN-server för dem som saknar direktförbindelse och därför behöver tunnla.

Under 2020 har två nya grenar tillkommit i den egna bredbandiga IP-infrastrukturen (fiber och
5GHz-länkar) , Skärgårdsgrenen och Södertörnsgrenen. Pandemin gör att arbetet har dragit ut på
tiden för den senare. Förhoppningsvis kan det avslutas under 2021.

Skärgårdsgrenen koordineras av SK0MM I samarbete med SK0TM. Grenen utgår från SK0TM och
går med PtP-länkar via Nacka och vidare till SA0AMLs QTH på Ingarö som erbjuder såväl mast
som backup-el. SA0AML är också värd för repeatern SK0MM/R som under året anslöts via
AMPRNet /SVXLINK till Echolink. Nacka-noden erbjuder också 3*120 graders sektorsantenner
för PtMP-länkar som framgångsrikt testats på upp till 16km. Diskussioner pågår om nya länkar ut
över Värmdö och vidare ut till mellanskärgården.

Södertörnsgrenen koordineras av SK0BU i samarbete med SK0AR, SK0BJ och SK0QO. Den utgår
från en ny AMPRNet/Sunet-gateway i Huddinge och går via Tullinge till Brandbergen/Gålö,
Södertälje och Mälaröarna. En sektorsantenn i Tullinge erbjuder PtMP-anslutning av några
individuella medlemmar.

net topologi AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Accesspunkter för mobila noder och noder utan LOS


Sedan tidigare finns traditionella ax25/packet-noder som är användbara för speciella tjänster som
nöjer sig med låga datatakter. Det finns också en experimentell adhoc/hamnet-mesh-nod (olsr/wifi)
på TM-taket som testats med en drönarmonterad mobil nod på gärdet.

Under 2020 har fältprov påbörjats på 70cm-bandet med “New Packet-Radio” (NPR) som ger en
datatakt på cirka 100kbit/s med ett protokoll som kräver 200 kHz. En masternod ansluten till
AMPRNet är på väg upp i Nacka. En fråga som fältprovet förväntas besvara är om
kvalitetsparametrarna, särskilt jitter, ligger på en nivå som möjliggör överföring av tal eller inte. Det
diskuteras också möjligheten att använda samma protokoll på 23cm-bandet där det finns mer
tillgängligt frekvensspektrum.


Det pågår också tester baserade på LORA-teknik.


En utredning pågår också som det skulle kunna vara intressant att upprätta en QO-100 gateway
ansluten till amprnet som accesspunkt för mobila enheter.


Applikationer


Robusta repeaternät


Arbete med olika aspekter på detta pågår hos flera medlemmar, både med digitala multimodlösningar
(mmdvm) och repeaternät med analoga repeatrar (svxlink/echolink).


Fjärrstyrning

Fjärrstyrning av kortvågsstationer, fjärraccess till mottagare (websdr) och olika slags nätelement
för drift och underhåll (Repeatrar. Routrar mm) arbetas med hos flera medlemmar.


Winlink email, Tjattrum, APRS-tracking


Förtätning av förekomsten av VHF/UHF RMS-gateways, tjattklienter, digipeatrar och iGates har
uppmuntrats, även om inget koordinerat projekt pågick under 2020.


Beredskapsweb/Fickserver


Alltför många organisationer med beredskapsansvar har webbplatser som blir helt oanvändbara
även lokalt om Internetaccessen förvinner. Arbete pågår med fickserverlösningar för olika specifika
scenarier I vilka information som kan antas behövas i krissituationer lagras med robusta
weblösningar som kan nås i lokalt fungerande nätsegment. Pandemin har påverkat
applikationsutvecklingen negativt men utvecklingen av robusta teknikplattformar har fortsatt.