Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

AMPRnet i Östergötland

Medlemmar

Anslutna klubbar är i Östergötland är Norrköpings radioklubb SK5BN och FRO Östergötland SL5ZZV. Det finns även en anslutning till Södermanland (Nyköping) men för tillfället lånar de adresser av Östergötland.


Adressdelegationer

Det nät som är aktiva är 44.140.162.0/23.


Infrastruktur / utrusting

E-regionen ansluter till Sunet via en gateway i Linköping som genom universitets hjälp har konnektivitet till Norrköping där en radiolänk finns. Som backup för denna radiolänk har även wireguard-tunnlar satts upp som gör att vi blir mindre sårbara om radiolänken går ner.

Routrar och länkar är i regel utrustning från Ubnt. Vi har även kompletterat med switchar från Cisco som har skänkts till oss. Dessa ger både POE och SFP-portar.

Huvudnoderna för nätet i Norrköping är Eneby och Kolmården. Dessa har rundstrålande antenn där flera användare ansluter sig. Se karta på regionsidan på www.amprnet.se

Då 2020 inneburit pandemi har inte så mycket arbete genomförts, förutom:

Huvudnoden i Kolmården har haft stabilitetsproblem som vi härrört till den Ubiquiti Edgerouter som vi använt där. Vi har inte haft möjlighet att helt förstå vad problemet berott på utan har lösts genom en omstart. För att råda bot så har den under året ersatts av en Mikrotik CRS125-24G-1S. Det har varit en viss inlärningsperiod att förstå Mikrotiks syntax, men nu har vi en bra konfiguration med brandvägg, OSPF, DHCP etc. Den intresserade kan få en kopia!

Planer för 2021

Vi har fotsatt förhoppningar om att försöka få fler i regionen att ansluta sig.