Här visas dokument relaterade till årsmötet 2023

Öppna direkt som PDF

 

Föreningen AMPRnet Sverige
Valberedningens förslag 2023
Valberedningen föreslår följande kandidater till de poster som ska väljas på årsmötet 2023:

Ordförande (2023) Björn Pehrson, SA0BXI (omval)

Kassör (2023-2024) Dag Florén, SM0KDG (omval)
Kassör föreslås väljas på två år detta årsmöte,
så att kassör och sekreterare inte ska väljas
samma år i enlighet med stadgarna.

Vice ordförande (2023) Stefan Helander, SM0RGM (nyval)
Vice ordförande föreslås väljas på 1 år detta
årsmöte så att vice ordförande och
styrelseledamoten inte ska väljas
samma år i enlighet med stadgarna.

Ledamot (2023-24) Jan-Olof Nilsson, SM0IFP (omval)

Suppleant 2 (2023-2024) Peter Lundberg, SA2BLV (omval)

Revisor (2023-2024) Christer Widell, SM3EQF (omval)
Revisorn föreslås väljas på två år,
så att revisor och
revisor suppleant fortsättningsvis
kan väljas årsvis omlott.

Revisorssuppleant (2023) Håkan Sengoltz, SM0TCZ (omval)


Valberedningen

Dan Jernheden, SM6TZL Michael Grimsland, SM0EPX