Här listas inkomna årsrapporter avseende det föregående verksamhetsåret

Öppna som PDF RegionZ

Verksamhetsrapport avser år 2022 AMPRNet region Z

Medlemmar

Anslutna medlemmar är

  • SK3JR Jemtlands Radioamatörer
  • SL3ZV FRO Östersund
  • SK3EX Radioklubb Östersund

 

Adressdelegationer

Den nya delegationen 44.5.28.0/22 delas lika mellan Region Y och Region Z. Då vi  delar trafiken ifrån SUNET u amprnet-ya-gw och routar vidare till amprnet-z-gw samråder vi kring detta.

Region Z:s gamla delegationen som var 44.140.104.0/&21 är avslutad.

Infrastruktur

Trådlöst länknät är i drift mellan MIUN, Brattåsen repeaterplats, Torråsen FRO och Alpbacken FRO. På dessa platser är routrar, switchar och LAN installerade  med anslutning till olika radiosystem.

Hela infrastrukturen övervakas med Ubiquitis UISP övervakningstjänst.

Utrustning

På våra olika platser finns radiomottagare, transceivers, fyrar repeatrar och datorer.

Länkutrustning

Radiolänkar Uibiquiti Powerbeam AC ISO, 5AC 400, M5 400.

Routrar

Uibiquiti Edgerouter X SFP.

 

Switchar

Switchar Uibiquiti Edgeswitch 5XP, Netgear FSM-726 24p och 5p switch

 

Servrar

RemoteHam server för styrning av transceiver och antennväxel.

Managementserver för infrastruktur.

SVXLink anslutning för repeater.

 

Tjänster

Drift av AMPRNet till anslutna klubbar.

Access till internet från våra driftställen.

Access till utrustning i våra driftställen för tekniska förvaltare.

Övervakning och förvaltning av AMPRNet nät och infrastruktur.

 

Åtgärder under 2022

  • Överläggning av trafiken till AMPRNet-Z-GW från tidigare temporära GW.
  • Uppkoppling av repeater i Brattåsen till SVXLink.
  • Labbutrustning för verifiering av konfiguration samt som reserv för router och switch finns. Det används för verifiering av funktioner inför arbetet i produktionsnätverket. Det har varit till god nytta inför konfigurering av routing, brandväggsregler mm.
  • Delar av utrustningen i Brattåsen har fått UPS för sin strömförsörjning.
  • Erfarenheter från några strömavbrott på olika håll i nätet visar att nätverksutrustning och radioutrustning klarar sig bra medan datorer är känsligare för strömavbrott. Övervakningen ger bra information om störningar.

Planerade åtgärder

Uppkoppling av radiolänkar till JRA Gräfsåsen repeaterplats samt till SK3EX klubblokal. Bägge dessa har fri sikt till Brattåsens mast.

2023-03 SM3EFQ Christer, koordinator AMPRNet region Z