Referat från AMPRNet-mötet vid SSAs årsmöte 22 april i Electrum

(youtube slides)

En presentation och  diskussion om i vilken utsträckning AMPRNets medlemmar vill/kan/bör göra sin utrustning och kompetens samhällsnyttig vid "extraordinära händelser och höjd beredskap". Eftersom SSAs årsmöte i år var begränsat till en dag och konkurrensen med andra intressanta föredrag och studiebesök var hård, blev mötet kort. Vi hoppas dock att det blev starten på en längre diskussion som vi kan föra vidare vid andra möten över olika medier framöver.

Målen för AMPRNet Sverige framgår av syftesparagrafen i föreningens stadgar

En utgångspunkt för diskussionen blir denna gång nedanstående konkretisering av målen i form av en övergripande verksamhetsplan som  Stockholms-regionens medlemmar har antagit med anledning av pågående diskussioner med länsstyrelse och kommuner om att använda AMPRNet som en extra livlina när andra kommunikationssystem fallerar eller är otillräckliga.

 Konkretiseringen innebär att:

  • Bereda radioamatörer tillfälle att experimentera och fördjupa sina kunskaper inom Internetteknikområdet
  • Driva ett icke-kommersiellt Internetsegment som ger medlemsorganisationerna (FRO-avdelningar och amatörradioklubbar) Internet-access.
  • Erbjuda beredskapsansvariga organisationer en extra livlina i extraordinära situationer, när andra alternativ inte finns eller är otillräckliga, som fungerar globalt, nationellt, regionalt eller lokalt så långt som möjligt även om nätet trillar isär.

Observera att:

  • Enligt våra avtal med ägarna av de unika resurser som föreningen förvaltar (publika ipv4-adresser från ARDC och Internettransit via Sunet) gäller: Generellt får en AMPRNet-anslutning inte ersätta ett kommersiellt abonnemang. Ett, och endast ett, undantag från denna regel har godkänts av Sunet gällande organisatoriska medlemmar, dvs amatörradioföreningar och FRO-avdelningar. Dessa rekommenderas att göra sig beroende av en AMPRNet-förbindelse för att säkerställa att det fungerar i krislägen. För andra än våra organisatoriska medlemmar, måste användningen av de unika resurserna gå via en organisatorisk medlem med amatörradiostatus, dvs en amatörradioförening eller FRO-avdelning.
  • Liksom de flesta frivilligorganisationer, kan Föreningen AMPRNet Sverige och dess medlemsorganisa-tioner bara agera enligt "best effort"-principen. Åtaganden därutöver måste avtalas med individer. Exempel på former för bindande individuella avtal som används av vissa myndigheter och kommunalförbund (tex räddningstjänster) är "frivillig signalist" och "frivillig brandman". I samband med återuppbyggnaden av Civilförsvaret diskuteras också möjligheten till krigsplacering.