Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) sätter sedan några år varje år upp förslag till mål och  aktiviteter under vecka 39, kallad Beredskapsveckan. Syftet är att höja förmågan hos landets kommuner att hantera extraordinära händelser.  I år, 2023, är temat Övning. Aktiviteterna ger AMPRNets medlemmar möjlighet att visa vad vi kan bidra med.

I Stockholmsregionen är AMPRNet inblandat genom att medlemmarna Stockholms Skärgårds Sändaramatörer (SSSA), FRO Stockholm och Nacka-Värmdö Räddningssällskap (NVRS) engagerats av Värmdö Kommun. En sambandsövning planeras där scenariot är en Alfrida-liknande storm som slagit ut elnätet i Stockholms skärgård. Förutom traditionella talsambandstjänster som både FRO och amatörradioföreningarna erbjuder sedan många år, ingår några IP-baserade tjänster, vanliga Internettjänster som  IP-telefoni, videokonferens, epost, tjatt, Information över Web, Informationshamstring/cachning, och APRS-spårning/SMS som ska fungera lokalt med hjälp av räddningstjänstens reservkraft och egna batterier, trots att elnätet och de kommersiella teleoperatörernas nät  är utslagna.

SSSA koordinerar. Kontaktpersoner är Tomas/SM0JLZ, ordförande i SSSA, och Håkan/SM0GCD  för FRO och NVRS,