Nytt om/från ARDC: Rapport från videomöte 2020-10-10 (uppdaterat 2023-03-31)

Två omvälvande händelser inträffade under 2019 som har påverkat ARDC i grunden.

Den första händelsen, att  ARDC sålde en fjärdedel av sitt A-nät 44.0.0.0/8 till Amazon för ett stort belopp, 109 MUSD.  Detta förändrar successivt ARDC från att i huvudsak vara en ideell förening, förvaltare av adressrymden och försvarare av dess existens till att bli en stiftelse med ett kapital vars avkastning görs tillgängligt för att ansöka om anslag från för forskning, utveckling, drift, utbilding, mm, inom ARDCs intresseområde.

Den andra händelsen  är att dåvarande huvudpersonen i ARDCs ledning, Brian Kantor WB6CYT, plötsligt och oväntat avled i november 2019. Eftersom Brian skötte i stort sett hela verksamheten och ingen förvarning gavs, ledde detta till en period av intern utredning och utveckling som nu är över.

Det tog tid för ARDCs styrelse,  med Phil Karn KA9Q som ordförande, att omorganisera och förbereda omvandlingen och rekrytera ny ledning.  Ni som följer 44net-listan vet att man under 2020 anställde en CEO, Rosy Wolfe. Man har nu också flera anställda. Vår främsta kontakt är fortfarande, Chris/G1FEF, som under några år arbetade nära Brian framförallt med adressportalen.

Rosy fick en flygande start, skickade  ut en enkät till  ARDCs intressenter vars resultat publicerades som fortfarande finns tillgänglig på sidan https://data.surveygizmo.com/r/704018_5f62474d8dac28.45288442.  Hon har också organiserat  videokonferensmöten där arbetet med policies och regelverk för anslagssökande presenterats och diskuterats.

En sammanfattning av de viktigaste punkterna finns på sidan https://www.ampr.org/giving/.

Man räknar med att kunna fördela cirka 5 MUSD per år.  Ett pilotfall om hur regelverket ser ut för intressenter utanför USA finns i form av ett samarbete med DARC i Tyskland. Sedan gäller det naturligtvis att lägga fram bra projekt inom ARDCs intresseområde med excellenta team som kan genomföra dem för att stå sig i den förväntade konkurrensen.

För AMPRNet Sverige förväntas  förändringarna åtminstone på kort sikt inte innebära några förändringar. Det vore  dock intressant att få igång en diskussion om vi kan tänkas samlas runt några projektförslag som skulle kunna stå sig i den starka konkurrensen.

Björn/SA0BXI