En presentation av AMPRNet Sverige gavs 2023-11-20 vid en internationell workshop på temat Communication in Extreme Environments vid ICTP i Trieste, Italien.

Där presenterades också för AMPRnet intressant FoU inom området 6G Networks och arbeten inom Delay Tolerant Networks (DTN) och mesh-nätverk baserade på LoRa.

Länk: https://indico.ictp.it/event/10227